Logo CafeFiz Website

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

Xin chào, CafeFinzors và người dùng Internet! Thỏa thuận người dùng CafeFinz này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, tiện ích con, API, email cũng như các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi CafeFinz.

CafeFinz là cộng đồng giải trí, nhưng chúng tôi vẫn cần một số quy tắc cơ bản. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải chấp nhận các Điều khoản sau: (a) được trình bày cho bạn khi bạn tạo Tài khoản; và (b) luôn sẵn sàng khi bạn truy cập Dịch vụ. Nếu bạn không chấp nhận chúng, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ

Người dùng không đủ 13 tuổi sẽ không được phép sử dụng dịch vụ của CafeFinz, vì vậy vui lòng đọc kỹ tất cả các thông báo và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào khi bạn truy cập Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn phải đảm bảo:

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn phải đảm bảo:

 • Bạn từ 13 tuổi trở lên và trên độ tuổi tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp nước bạn cư trú để truy cập và sử dụng Dịch vụ;
 • Bạn có thể tạo một hợp đồng ràng buộc với CafeFinz, hoặc, nếu bạn trên 13 tuổi nhưng chưa đủ tuổi thành niên trong khu vực tài phán của mình, người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem xét và đồng ý với các Điều khoản này;
 • Bạn không bị cấm sử dụng Dịch vụ theo tất cả các luật hiện hành; và bạn đã không bị tạm ngưng vĩnh viễn hoặc bị xóa khỏi Dịch vụ.

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho một pháp nhân khác, bao gồm một doanh nghiệp hoặc pháp nhân chính phủ, bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này.

2. Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của CafeFinz giải thích cách thức và lý do chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này như được quy định trong Chính sách bảo mật.

3. Việc bạn sử dụng các dịch vụ

Tùy thuộc vào sự tuân thủ hoàn toàn và liên tục của bạn đối với các Điều khoản này, CafeFinz cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, có giới hạn để: (a) cài đặt và sử dụng bản sao ứng dụng di động của chúng tôi được liên kết với Dịch vụ nhận được từ một thị trường hợp pháp trên thiết bị di động do bạn sở hữu hoặc kiểm soát; và (b) truy cập và sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được các Điều khoản này cấp cho bạn một cách rõ ràng.

Ngoại trừ và chỉ trong phạm vi giới hạn như vậy là không thể chấp nhận được theo luật hiện hành, bạn không được phép, nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của chúng tôi:

Cấp phép, bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc Nội dung; sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; hoặc truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung để xây dựng một trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh, trừ khi được cho phép theo Điều khoản sử dụng API CafeFinz.

Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn có hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi luôn cải thiện Dịch vụ của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các tính năng, sản phẩm hoặc chức năng; chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung nào trong tương lai cho chức năng của Dịch vụ sẽ phải tuân theo các Điều khoản này, có thể được cập nhật theo thời gian. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

4. Tài khoản CafeFinz và Bảo mật tài khoản của bạn

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản CafeFinz (“Tài khoản”) và cung cấp cho chúng tôi tên người dùng, mật khẩu và một số thông tin khác về bản thân bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến Tài khoản của mình và bất kỳ điều gì xảy ra liên quan đến Tài khoản của bạn. Bạn phải duy trì tính bảo mật cho Tài khoản của mình và thông báo ngay cho CafeFinz nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ rằng ai đó đã truy cập vào Tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh chỉ được sử dụng với Tài khoản của bạn và bật xác thực hai yếu tố.

Bạn sẽ không cấp phép, bán hoặc chuyển Tài khoản của mình mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

5. Nội dung của bạn

Dịch vụ có thể chứa thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, ảnh, video, âm thanh, luồng hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), bao gồm Nội dung do bạn tạo hoặc gửi đến Dịch vụ thông qua Tài khoản của bạn (“Nội dung của bạn”) . Chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ hoặc đảm bảo một cách rõ ràng hoặc ngầm hiểu về tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung nào của Bạn.

Bằng cách gửi Nội dung của Bạn đến Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền cho Nội dung của Bạn có trong các Điều khoản này. Bởi vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung của mình, bạn có thể tự chịu trách nhiệm nếu bạn đăng hoặc chia sẻ Nội dung mà không có tất cả các quyền cần thiết.

Bạn giữ lại mọi quyền sở hữu mà bạn có trong Nội dung của mình, nhưng bạn cấp cho CafeFinz giấy phép sau để sử dụng Nội dung đó:

Khi Nội dung của bạn được tạo hoặc gửi tới Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, phân phối , lưu trữ, thực hiện và hiển thị Nội dung của Bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, giọng nói hoặc hình ảnh tương tự nào được cung cấp liên quan đến Nội dung của Bạn ở tất cả các định dạng và kênh truyền thông hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển ở mọi nơi trên thế giới. Giấy phép này bao gồm quyền cho chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn để cung cấp, phát sóng, phân phối hoặc xuất bản bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với CafeFinz. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa siêu dữ liệu được liên kết với Nội dung của bạn và bạn từ bỏ không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền nhân thân hoặc ghi công liên quan đến Nội dung của bạn.

Mọi ý tưởng, đề xuất và phản hồi về CafeFinz hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và bạn đồng ý rằng CafeFinz có thể sử dụng những ý tưởng, đề xuất và phản hồi đó mà không phải bồi thường hoặc có nghĩa vụ đối với bạn.

Mặc dù chúng tôi bảo lưu quyền xem xét, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát Nội dung của bạn, nhưng chúng tôi không nhất thiết phải xem xét tất cả nội dung đó vào thời điểm nó được gửi đến Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa hoặc loại bỏ Nội dung của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này, vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi, hoặc nếu bạn tạo hoặc có khả năng tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi.

6. Nội dung, Quảng cáo và Khuyến mãi của Bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, có thể được đăng bởi nhà quảng cáo, chi nhánh của chúng tôi, đối tác của chúng tôi hoặc người dùng khác (“Nội dung của bên thứ ba”). Nội dung của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Nội dung của bên thứ ba và bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Nội dung của bên thứ ba đó.

Dịch vụ cũng có thể chứa Nội dung hoặc quảng cáo của Bên thứ ba được tài trợ. Loại, mức độ và nhắm mục tiêu của quảng cáo có thể thay đổi và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt quảng cáo liên quan đến việc hiển thị bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào trên Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của Bạn.

7. Những điều bạn không thể làm

Khi sử dụng hoặc truy cập CafeFinz, bạn phải tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Vui lòng xem lại Chính sách nội dung (và, nếu có, Chính sách nội dung phát sóng), được kết hợp bằng tài liệu tham khảo này và là một phần của các Điều khoản này và chứa các quy tắc của CafeFinz về hành vi và nội dung bị cấm. Ngoài những điều bị cấm trong Chính sách Nội dung, bạn không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây trở ngại, vô hiệu hóa, làm gián đoạn, quá tải hoặc làm tổn hại đến Dịch vụ;
 • Có được quyền truy cập (hoặc cố gắng giành quyền truy cập vào) Tài khoản của người dùng khác hoặc bất kỳ phần nào không công khai của Dịch vụ, bao gồm hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối hoặc sử dụng cùng với Dịch vụ;
 • Tải lên, truyền hoặc phân phối cho hoặc thông qua Dịch vụ bất kỳ vi-rút, sâu, mã độc hại hoặc phần mềm khác nhằm can thiệp vào Dịch vụ, bao gồm cả các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ;
 • Sử dụng Dịch vụ để vi phạm luật hiện hành hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác;

8. Bản quyền, Nhãn hiệu

CafeFinz tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng Dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi có chính sách bao gồm việc xóa mọi tài liệu vi phạm khỏi Dịch vụ và chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, những người dùng Dịch vụ của chúng tôi là những người tái vi phạm. Nếu bạn tin rằng bất kỳ điều gì trên Dịch vụ của chúng tôi vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể thông báo cho Đại lý được Chỉ định của CafeFinz bằng cách điền vào Biểu mẫu Báo cáo Bản quyền hoặc Biểu mẫu Báo cáo Nhãn hiệu của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

9. Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách xóa Tài khoản của bạn và ngừng sử dụng tất cả các Dịch vụ. Nếu bạn ngừng sử dụng Dịch vụ mà không hủy kích hoạt Tài khoản của mình, thì Tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa do không hoạt động kéo dài.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản, trạng thái người kiểm duyệt hoặc khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách nội dung của chúng tôi.

Điều khoản bảo mật

Sự bảo mật đối với tất cả mọi thông tin có thể định danh là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tiếc là, việc truyền dữ liệu qua Internet không thể được đảm bảo an toàn 100%. Mặc dù cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cam đoan hay đảm bảo sự bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi cho chúng tôi từ những dạng online, và bạn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy. Khi chúng tôi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo bảo mật trên các hệ thống của mình.

Chính sách nội dung

CafeFinz là một mạng lưới cộng đồng rộng lớn do bạn, những người dùng CafeFinz, tạo ra, điều hành và cư trú.

Thông qua các cộng đồng này, bạn có thể đăng, nhận xét, bỏ phiếu, thảo luận, học hỏi, tranh luận, hỗ trợ và kết nối với những người có cùng sở thích với bạn và chúng tôi khuyến khích bạn tìm — hoặc thậm chí tạo — nhà của bạn trên CafeFinz.

Mặc dù không phải mọi cộng đồng đều có thể dành cho bạn (và bạn có thể thấy một số cộng đồng không liên quan hoặc thậm chí gây khó chịu), nhưng không có cộng đồng nào nên được sử dụng làm vũ khí. Các cộng đồng nên tạo ra cảm giác thân thuộc cho các thành viên của họ, chứ không phải cố gắng giảm bớt nó cho những người khác. Tương tự như vậy, mọi người trên CafeFinz nên mong đợi sự riêng tư và an toàn, vì vậy hãy tôn trọng quyền riêng tư và an toàn của những người khác.

Mọi cộng đồng trên CafeFinz đều do người dùng của cộng đồng đó xác định. Một số người dùng này giúp quản lý cộng đồng với tư cách là người kiểm duyệt. Văn hóa của mỗi cộng đồng được định hình một cách rõ ràng, bởi các quy tắc của cộng đồng được thực thi bởi người kiểm duyệt và mặc nhiên, bởi các phiếu tán thành, phiếu phản đối và các cuộc thảo luận của các thành viên cộng đồng. Vui lòng tuân thủ các quy tắc của cộng đồng mà bạn tham gia và không can thiệp vào những cộng đồng mà bạn không phải là thành viên.

Bên dưới các quy tắc quản lý mỗi cộng đồng là các quy tắc trên toàn nền tảng áp dụng cho tất cả mọi người trên CafeFinz. Các quy tắc này được thực thi bởi chúng tôi, các quản trị viên.

CafeFinz và các cộng đồng của nó chỉ là những gì chúng ta cùng nhau tạo nên và chỉ có thể tồn tại nếu chúng ta hoạt động theo một bộ quy tắc được chia sẻ. Chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ không chỉ chữ cái của các quy tắc này mà còn cả tinh thần.

Quy tắc

Quy tắc 1

Nhớ con người. CafeFinz là một nơi để tạo ra cộng đồng và thuộc về, không phải để tấn công các nhóm người bị thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương. Mọi người đều có quyền sử dụng CafeFinz mà không bị quấy rối, bắt nạt và đe dọa bạo lực. Các cộng đồng và người dùng kích động bạo lực hoặc kích động thù địch dựa trên danh tính hoặc tính dễ bị tổn thương sẽ bị cấm.

Quy tắc 2

Tuân thủ các quy tắc của cộng đồng. Đăng nội dung xác thực lên các cộng đồng mà bạn có lợi ích cá nhân và không gian lận hoặc tham gia thao túng nội dung (bao gồm gửi spam, thao túng phiếu bầu, trốn cấm hoặc gian lận người đăng ký) hoặc can thiệp hoặc phá vỡ cộng đồng CafeFinz.

Quy tắc 3

Tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Không được phép xúi giục quấy rối, chẳng hạn như bằng cách tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật của ai đó. Không bao giờ đăng hoặc đe dọa đăng phương tiện truyền thông thân mật hoặc khiêu dâm của ai đó mà không có sự đồng ý của họ.

Quy tắc 4

Không đăng hoặc khuyến khích đăng nội dung khiêu dâm hoặc khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Quy tắc 5

Bạn không cần phải sử dụng tên thật của mình để sử dụng CafeFinz, nhưng không được mạo danh một cá nhân hoặc một tổ chức theo cách gây hiểu lầm hoặc lừa đảo.

Quy tắc 6

Đảm bảo mọi người có trải nghiệm có thể đoán trước được trên CafeFinz bằng cách gắn nhãn đúng cách cho nội dung và cộng đồng, đặc biệt là nội dung phản cảm, khiêu dâm hoặc xúc phạm.

Quy tắc 7

Giữ nó hợp pháp và tránh đăng nội dung bất hợp pháp hoặc gạ gẫm hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp hoặc bị cấm.

Quy tắc 8

Không phá vỡ trang web hoặc làm bất cứ điều gì cản trở việc sử dụng bình thường của CafeFinz.

Thực thi

Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để thực thi các quy tắc của mình, bao gồm:

 • Yêu cầu bạn loại bỏ nó
 • Yêu cầu bạn thay đổi nó
 • Đình chỉ tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn
 • Xóa đặc quyền khỏi hoặc thêm hạn chế vào tài khoản
 • Thêm các hạn chế vào cộng đồng CafeFinz, chẳng hạn như thêm thẻ NSFW hoặc
 • Cấm các cộng đồng CafeFinz
Sử dụng trên app để có trải nghiệm tốt hơn