Logo CafeFiz Website

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố quyền riêng tư này, các hoạt động trên forum của chúng tôi, hay cách chúng tôi xử lý thông tin trên forum của mình, bạn có thể email đến chúng tôi. Thông tin mà bạn cung cấp thông qua thắc mắc qua email chẳng hạn như địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được dùng để phản hồi thắc mắc của bạn trong quá trình kinh doanh thông thường và không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba.

Hotline

0348457743

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội

Sử dụng trên app để có trải nghiệm tốt hơn